Digitalna Forenzika

Uslovi Poslovanja

Techno Group d.o.o. ne garantuje za uspešnost spašavanja podataka i usluge se naplaćuju samo u slučaju spašenih podataka.
Techno Group d.o.o. ne može da zna, niti se bavi time, koji podaci su za klijenta bitni ili ne.
Ukoliko se, pri pružanju usluge spašavanja podataka, bilo koji podaci nađu u memoriji smatraće se da je spašavanje podataka uspešno.
Pri ostavljanju aparata radi spašavanja podataka, klijent potpisuje izjavu, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je aparat njegovo/njeno vlasništvo.
U slučaju fizički oštećenog ili neispravnog aparata, aparat će biti vraćen klijentu u delovima ili ukoliko se klijent složi – neće se vraćati uopšte. Ako je spašavanje podataka uspešno, klijent će dobiti samo podatke.

Kontaktirajte Nas

Usluge

Digitalna Forenzika

Digitalna forenzika mobilnih telefona, raznih memorijskih nosioca i dronova korišćenjem licenciranog softvera za digitalnu forenziku

Spašavanje Izbrisanih Podataka

Iz mobilnih telefona, USB, memorijskih kartica i računara

Spašavanje podataka

Spašavanje podataka iz neispravnih ili fizički oštećenih mobilnih telefona


Kontakt